Organisasjoner Jærmuseet (Jærmuseet)

Organisationer Jærmuseet (svensk)

Prosjekt
Datasett
Ansvarlig forvalter
Jærmuseet (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Under produksjon
Status
15.03.2016 13:53:34
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/a43adcd1-9838-42c7-ab88-2772410271b0
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Organisasjoner Jærmuseet
Bokmål

Organisationer Jærmuseet
Svensk

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Innholdet oppdatert
15.03.2016 13:53:34
Prosjekt
Bokmål

Ansvarlig forvalter
Uuid
a43adcd1-9838-42c7-ab88-2772410271b0
ACL (rettigheter)
a43adcd1-9838-42c7-ab88-2772410271b0_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 17.03.2017 15:11:24
Beta Ulf Bodin (KulturIT AS) 17.03.2017 15:11:24
Slettet Ulf Bodin (KulturIT AS) 17.03.2017 15:11:24
Beta Ulf Bodin (KulturIT AS) 17.03.2017 15:11:24
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 15.03.2016 12:53:33

Status


Engelsk

Estnisk

Inkludert i mapp
Totalt antall poster
0

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
06.10.2015 11:04:46
Sist lagret
17.03.2017 15:11:24
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 17.03.2017 15:11:24
Beta Ulf Bodin (KulturIT AS) 17.03.2017 15:11:24
Slettet Ulf Bodin (KulturIT AS) 17.03.2017 15:11:24
Beta Ulf Bodin (KulturIT AS) 17.03.2017 15:11:24
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 15.03.2016 12:53:33