Fartyg (Statens maritima museer) [sv]

Fartyg (Statens maritima museer) (svensk)

Beskrivelse

Datasetet Fartyg innehåller uppgifter om enskilda skepp och båtar, främst från Norden.

Det maritima kulturarvet är en angelägenhet för många. Vi är därför åtta maritima museer som samarbetar kring gemensamma auktoriteter och vokabulär för att kunna beskriva det maritima kulturarvet på ett enhetligt sätt. I samarbetet ingår Aust-Agder museum og arkiv, Bohusläns museum del av Västarvet, [Norsk maritimt museum del av Norsk folkemuse...

Datasetet Fartyg innehåller uppgifter om enskilda skepp och båtar, främst från Norden.

Det maritima kulturarvet är en angelägenhet för många. Vi är därför åtta maritima museer som samarbetar kring gemensamma auktoriteter och vokabulär för att kunna beskriva det maritima kulturarvet på ett enhetligt sätt. I samarbetet ingår Aust-Agder museum og arkiv, Bohusläns museum del av Västarvet, Norsk maritimt museum del av Norsk folkemuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg, Sjöfartsmuseum på Åland och Statens maritima museer som består av Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet. Målet är att vårt samarbete ska ge förbättrad kvalitet, sökbarhet och användbarhet i informationen kring det maritima kulturarvet. Använd gärna auktoriteter och vokabulär och kontakta Statens maritima museer (registrator@maritima.se) om du och din institution vill ta en mer aktiv del i samarbetet.

Fartygen har när överensstämmelse finns länkats mot Wikidata med målet att underlätta kopplingar och sökbarhet. Hör gärna av dig om det är något du saknar. [sv]

Datasett
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
I drift
Status
11.04.2018 17:27:03
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/9a816089-2156-42ce-a63a-e2c835b20688
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 2283 treff.
Navn
Fartyg
Svensk

Beskrivelse
Datasetet Fartyg innehåller uppgifter om enskilda skepp och båtar, främst från Norden.

Det maritima kulturarvet är en angelägenhet för många. Vi är därför åtta maritima museer som samarbetar kring gemensamma auktoriteter och vokabulär för att kunna beskriva det maritima kulturarvet på ett enhetligt sätt. I samarbetet ingår [Aust-Agder museum og arkiv](http://www.kubenarendal.no), [Bohusläns museum del av Västarvet](http://www.bohuslansmuseum.se), [Norsk maritimt museum del av Norsk folkemuseum](http://www.marmuseum.no), [Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg](http://goteborg.se/wps/portal/sjofartsm), [Sjöfartsmuseum på Åland](http://www.sjofartsmuseum.ax/sve) och [Statens maritima museer som består av Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet](http://www.maritima.se). Målet är att vårt samarbete ska ge förbättrad kvalitet, sökbarhet och användbarhet i informationen kring det maritima kulturarvet. Använd gärna auktoriteter och vokabulär och kontakta Statens maritima museer (registrator@maritima.se) om du och din institution vill ta en mer aktiv del i samarbetet.

Fartygen har när överensstämmelse finns länkats mot [Wikidata](http://www.wikidata.org/) med målet att underlätta kopplingar och sökbarhet. Hör gärna av dig om det är något du saknar.
Svensk

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Dansk

Engelsk

Fransk


Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Innholdet oppdatert
11.04.2018 17:27:03
Prosjekt
Uuid
9a816089-2156-42ce-a63a-e2c835b20688
ACL (rettigheter)
9a816089-2156-42ce-a63a-e2c835b20688_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 17.03.2017 15:11:22
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 08.05.2015 13:47:47
Beta Kristina Berg (Tekniska museet) 30.03.2015 17:20:57
Under produksjon MalinJoakimson 16.10.2014 07:28:55

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
2283

Antall poster per type
1. klasse minebåt (Minebåt) 6
1. klasse torpedobåt (Torpedobåt) 29
2. klasse minebåt (Minebåt) 8
2. klasse panserbåt (Panserbåt) 4
2. klasse torpedobåt (Torpedobåt) 14
3. klasse panserbåt (Panserbåt) 2
Ammunisjonstransportbåt 9
Arbeids- og servicefartøy 2
Bevoktningsbåt 29
Brigadelederbåt 3
Brigantin / skonnertbrigg 10
Brigg 3
Dampskip 8
Fartygsrekonstruktion [sv] 9
Fiskefartøy 10
Forsyningsbåt 9
Forsøksfartøy 3
Fregatt 38
Fritidsbåt 11
Fyrskip 2
Galeas 7
Galei 6
Gallion 2
Havskryssare [sv] 9
Hjelpekrysser 5
Hjulångare [sv] 3
Hydrofonbøyefartøy 4
Högsjöbåt [sv] 3
Isbryter 14
Jager 34
Kanonbåt 9
Kanonångslup [sv] 11
Korvett 12
Kosterbåt [sv] 5
Kustkryssare (Regelbåt) [sv] 4
Kystjager 6
Kystkorvett 2
Lastefartøy 22
Lekter 4
Lett krysser 2
Linjeskip 88
Långedragsjulle (Regelbåt) [sv] 2
Minefartøy 5
Minejaktfartøy / minerydder 11
Minekabelbåt 3
Minelegger 20
Motorbåt 26
Motorfartøy 8
Motorkryssare [sv] 8
Motortorpedobåt 49
Nordisk kryssare 5 ½ (Regelbåt) [sv] 2
Panserkanonbåt (3. klasse panserbåt (Panserbåt)) 8
Panserkrysser 1
Panserskip (1. klasse panserbåt (Panserbåt)) 15
Passasjerfartøy 32
Passbåt [sv] 1
Patruljebåt 24
Patruljebåt 17
Personaltransportfartøy 9
Postångfartyg [sv] 12
Røykdykkerbåt 4
Salongskryssare [sv] 11
Seilbåt 12
Seilende fartøy 4
Sermonielt fartøy 2
Sjefsfartøy 6
Sjømålingsfartøy 15
Skip 7
Skonnert 2
Skärgårdskryssare 120 kvm (Regelbåt) [sv] 4
Skärgårdskryssare 15 kvm (Regelbåt) [sv] 58
Skärgårdskryssare 150 kvm (Regelbåt) [sv] 4
Skärgårdskryssare 22 kvm (Regelbåt) [sv] 396
Skärgårdskryssare 30 kvm (Regelbåt) [sv] 264
Skärgårdskryssare 40 kvm (Regelbåt) [sv] 106
Skärgårdskryssare 45 kvm (Regelbåt) [sv] 7
Skärgårdskryssare 55 kvm (Regelbåt) [sv] 54
Skärgårdskryssare 75 kvm (Regelbåt) [sv] 35
Skärgårdskryssare 95 kvm (Regelbåt) [sv] 21
Snau 2
Snipa [sv] 2
Stabs- og lederfartøy 4
Stangminebåt 7
Tankfartøy 6
Taubåt 49
Torpedo- og missilberger 3
Torpedobåt 29
Torpedokrysser 5
Transportbåt 13
Transportferge 7
Tremastet fullrigger 2
Turuma (Skärgårdsfregatt) [sv] 4
Ubåt 74
Ubåtbergningsfartøy 3
Vannforsyningsbåt 6
Vannkanonbåt 3
Verdi savnes 203
marinefartøy 11
minesveiper 71
Ångkorvett [sv] 6
Ånglinjeskepp [sv] 2

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
576
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
18416