Fotografiska genres/typer/verksamhetsområden [sv]

Fotografiska genres/typer/verksamhetsområden (svensk), Photographic genres/practice (engelsk), Fotožanrid/fotopraktikad (estnisk)

Beskrivelse

Fotožanrite ja fotograafia alaliikide nimekiri [et]

Prosjekt
19.01.2019 12:38:16
Under produksjon
Status

URI
http://kulturnav.org/e9152489-961c-4823-bea8-87b377e18d1c
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Fotografiska genres/typer/verksamhetsområden
Svensk

Photographic genres/practice
Engelsk

Fotožanrid/fotopraktikad
Estnisk

Beskrivelse
Fotožanrite ja fotograafia alaliikide nimekiri
Estnisk

Innholdstype
Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Engelsk

Fransk


Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

-Linktekst
EuropeanaPhotography Vocabulary Definition. Photographic Type/Practice. Annex I
Estnisk