Fotografiska genres/typer/verksamhetsområden [sv]

Fotografiska genres/typer/verksamhetsområden (svensk), Photographic genres/practice (engelsk), Fotožanrid/fotopraktikad (estnisk)

Beskrivelse

Fotožanrite ja fotograafia alaliikide nimekiri [et]

Prosjekt
Under produksjon
Status
03.10.2017 08:06:10
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/e9152489-961c-4823-bea8-87b377e18d1c
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Fotografiska genres/typer/verksamhetsområden
Svensk

Photographic genres/practice
Engelsk

Fotožanrid/fotopraktikad
Estnisk

Beskrivelse
Fotožanrite ja fotograafia alaliikide nimekiri
Estnisk

Innholdstype
Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Engelsk

Fransk


Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
03.10.2017 08:06:10
-Linktekst
EuropeanaPhotography Vocabulary Definition. Photographic Type/Practice. Annex I
Estnisk
Uuid
e9152489-961c-4823-bea8-87b377e18d1c
ACL (rettigheter)
e9152489-961c-4823-bea8-87b377e18d1c_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 05.09.2017 15:34:57

Status


Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
25

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet av
Opprettet
27.07.2017 09:17:29
Sist lagret
05.09.2017 15:34:57
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 05.09.2017 15:34:57
Tidligere lagret
Redaktør

Granskere