Århundraden (KulturIT AS) [sv]

Århundraden (svensk), Century (engelsk)

Beskrivelse

Århundraden (sekel) med länkar till Wikipedia, Wikidata och Getty AAT. [sv]

Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Hentet informasjon oppdatert 10.11.2018 04:02:11
Innholdet oppdatert 20.06.2017 15:26:32
I drift
Status

URI
http://kulturnav.org/f989aaae-6b88-474b-afd2-01a1dff0f558
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Århundraden
Svensk

Century
Engelsk

Beskrivelse
Århundraden (sekel) med länkar till Wikipedia, Wikidata och Getty AAT.
Svensk

Innholdstype
Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Engelsk



Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Ansvarlig forvalter