Bygningsdeler

Byggnadsdelar (svensk)


URI
http://kulturnav.org/579d8cb3-434b-48dd-b20c-0fa5e8bee858
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Bygningsdeler
Bokmål

Byggnadsdelar
Svensk

Datasett
Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Ingen treff.
Uuid
579d8cb3-434b-48dd-b20c-0fa5e8bee858
ACL (rettigheter)
579d8cb3-434b-48dd-b20c-0fa5e8bee858_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 11.11.2016 07:25:26
Hvilende Ulf Bodin (KulturIT AS) 10.07.2015 19:14:55
Under produksjon Tove Wefald Pedersen (KulturIT AS) 10.07.2015 13:05:55

Status


Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
0

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper