Skansens byggnadsmiljöer (Skansen) [sv]

Skansens byggnadsmiljöer (Skansen) (svensk)

Ansvarlig forvalter
Skansen (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Under produksjon
Status
26.09.2017 15:57:06
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/f636d6e3-45f3-46bd-a95e-a9c51bfe0003
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 66 treff.
Navn
Skansens byggnadsmiljöer
Svensk

Datasett
Innholdet oppdatert
26.09.2017 15:57:06
Ansvarlig forvalter
Uuid
f636d6e3-45f3-46bd-a95e-a9c51bfe0003
ACL (rettigheter)
f636d6e3-45f3-46bd-a95e-a9c51bfe0003_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 26.09.2017 15:56:58

Status


Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
66

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet av
Opprettet
26.10.2016 09:26:57
Sist lagret
26.09.2017 16:07:26
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 26.09.2017 15:56:58
Redaktør

Granskere