Svenska orter (GeoNames) [sv]

Svenska orter (GeoNames) (svensk), Sweden, populated places (GeoNames) (engelsk)

Sverige

Beskrivelse

Lista med ortnamn i Sverige från Geonames. Detta ska med tiden bli ett externt dataset med platshållare lästa från geonames. Data är nu lästa från ascii-dumpfil. Urvalet är geonames featureclass 'P', dvs bebyggelse-relaterade platser.

Datasetet är uppdaterat 2014-05-15. [sv]

Datasett
25.05.2018 08:40:24
22.03.2016 20:40:38
Hvilende
Status

URI
http://kulturnav.org/7e1ec1cc-dd2f-47db-9a5b-d936c2825bdd
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 28039 treff.
Navn
Svenska orter (GeoNames)
Svensk

Sweden, populated places (GeoNames)
Engelsk

Beskrivelse
Lista med ortnamn i Sverige från Geonames. Detta ska med tiden bli ett externt dataset med platshållare lästa från geonames. Data är nu lästa från ascii-dumpfil. Urvalet är geonames featureclass 'P', dvs bebyggelse-relaterade platser.

Datasetet är uppdaterat 2014-05-15.
Svensk

Innholdstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk