Svenska orter (GeoNames) [sv]

Svenska orter (GeoNames) (svensk), Sweden, populated places (GeoNames) (engelsk)

Beskrivelse

Lista med ortnamn i Sverige från Geonames. Detta ska med tiden bli ett externt dataset med platshållare lästa från geonames. Data är nu lästa från ascii-dumpfil. Urvalet är geonames featureclass 'P', dvs bebyggelse-relaterade platser.

Datasetet är uppdaterat 2014-05-15. [sv]

Datasett
Hvilende
Status
15.05.2014 16:41:45
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/7e1ec1cc-dd2f-47db-9a5b-d936c2825bdd
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 28039 treff.
Navn
Svenska orter (GeoNames)
Svensk

Sweden, populated places (GeoNames)
Engelsk

Beskrivelse
Lista med ortnamn i Sverige från Geonames. Detta ska med tiden bli ett externt dataset med platshållare lästa från geonames. Data är nu lästa från ascii-dumpfil. Urvalet är geonames featureclass 'P', dvs bebyggelse-relaterade platser.

Datasetet är uppdaterat 2014-05-15.
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Innholdet oppdatert
15.05.2014 16:41:45
Uuid
7e1ec1cc-dd2f-47db-9a5b-d936c2825bdd
ACL (rettigheter)
7e1ec1cc-dd2f-47db-9a5b-d936c2825bdd_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Hvilende Ulf Bodin (KulturIT AS) 19.09.2017 09:39:51
Beta UlfB 15.05.2014 16:45:12
Publisert UlfB 08.08.2013 11:22:46

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Inkludert i mapp
Totalt antall poster
28039

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
72
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
212

Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
Opprettet
03.05.2013 13:56:25
Sist lagret
18.10.2017 14:22:31
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Hvilende Ulf Bodin (KulturIT AS) 19.09.2017 09:39:51
Beta UlfB 15.05.2014 16:45:12
Publisert UlfB 08.08.2013 11:22:46
Administratør

Redaktør

Granskere