Aktørroller, design (Jærmuseet)

Aktörsroller, design (Jærmuseet) (svensk)

Prosjekt
Datasett
Ansvarlig forvalter
Jærmuseet (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Under produksjon
Status
15.03.2016 13:46:38
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/ab1da3ac-b810-48c1-a8f0-795c6c46cfd2
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 2 av 2 treff.
Navn
Aktørroller, design
Bokmål

Aktörsroller, design
Svensk

Datasett
Innholdet oppdatert
15.03.2016 13:46:38
Prosjekt
Bokmål

Ansvarlig forvalter
Uuid
ab1da3ac-b810-48c1-a8f0-795c6c46cfd2
ACL (rettigheter)
ab1da3ac-b810-48c1-a8f0-795c6c46cfd2_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 15.03.2016 12:46:37

Status


Engelsk

Estnisk

Inkludert i mapp
Totalt antall poster
2

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
15.12.2015 10:17:36
Sist lagret
15.03.2016 13:16:22
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 15.03.2016 12:46:37