Kulturhistoriske innsamlingsprosjekt (Norsk Folkemuseum)

Hendelser

Beskrivelse

Målrettede initiativ for å samle kulturhistoriske beretninger

Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) forvalter informasjonen på denne siden
25.11.2016 14:00:27
Under produksjon
Status

URI
http://kulturnav.org/75666317-f712-4333-90a8-3699a5930e66
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Kulturhistoriske innsamlingsprosjekt
Bokmål

Beskrivelse
Målrettede initiativ for å samle kulturhistoriske beretninger
Bokmål

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Ansvarlig forvalter