Kulturhistoriske innsamlingsprosjekt (Norsk Folkemuseum [no])

Beskrivelse

Målrettede initiativ for å samle kulturhistoriske beretninger

Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Ukjent
Status
25.11.2016 14:00:27
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/75666317-f712-4333-90a8-3699a5930e66
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Kulturhistoriske innsamlingsprosjekt
Bokmål

Beskrivelse
Målrettede initiativ for å samle kulturhistoriske beretninger
Bokmål

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
25.11.2016 14:00:27
Ansvarlig forvalter
Ingen treff.
Uuid
75666317-f712-4333-90a8-3699a5930e66
ACL (rettigheter)
75666317-f712-4333-90a8-3699a5930e66_SHARED
Status

Status Lagred av Tidpunkt

Totalt antall poster
0

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere