Liste

Lista (svensk)

Beskrivelse
En flat list uten nivåer
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
08.05.2015 12:09:24
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/c1edda71-24d9-11e2-91c1-0800200c9a66 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Liste
Bokmål

Lista
Svensk

Beskrivelse
En flat list uten nivåer
Bokmål

En platt lista utan nivåer
Svensk

Uuid
c1edda71-24d9-11e2-91c1-0800200c9a66
ACL (rettigheter)
SYSTEM
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert root 08.05.2015 12:09:24

Plassholdere
Nei
Ansvarlig forvalter
Opprettet av
IMPORT_USER 06.08.2013 10:11:07
Bidrag fra
root 08.05.2015 12:09:24
Godkjende forslag
Anvends av (Primus/Digitalt Museum)
Anvends av (abonnement)
Deles i mapper
Opprettet av
IMPORT_USER
Opprettet
06.08.2013 10:11:07
Sist lagret av
root
Sist lagret
08.05.2015 12:09:24
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert root 08.05.2015 12:09:24
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
08.05.2015 12:09:24 root