Hendelser

Händelser (svensk), Events (engelsk), Sündmus (estnisk)

05.06.2018 11:46:38
I drift
Status

URI
http://kulturnav.org/88695663-12fb-4d5a-9b57-352f5233ba34
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 4 av 4 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
12
Innholdet oppdatert
28.11.2018 09:44:40
Datasett
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
148
Innholdet oppdatert
10.03.2019 12:04:47
Datasett
Ansvarlig forvalter
Statens museer för världskultur (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Status
Beta
Totalt antall poster
161
Innholdet oppdatert
02.06.2017 13:15:45
Datasett
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
0
Innholdet oppdatert
25.11.2016 14:00:27
Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Navn
Hendelser
Bokmål

Händelser
Svensk

Events
Engelsk

Sündmus
Estnisk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk