Norske stedsnavn (Eksterne data)

Norska platsnamn (svensk)

Sentralt stedsnavnregister (SSR)

Beskrivelse

Data fra Sentralt stedsnavnregister (SSR) fra Kartverket. Utvalg av koder som håndteres: By (kode 100), Tettsted (kode 101), Tettbegyggelse (kode 102), Bygdelag (kode 103), Grend (kode 104), Boligfelt (kode 105), Borettslag (kode 106), Industriområde (kode 107), Bydel (kode 132), Hyttefelt (kode 228), Tettstedsdel (kode 266), Gard (kode 280) og Navnegard (kode 305).

15.02.2019 14:56:19
22.03.2016 20:39:20
Beta
Status

URI
http://kulturnav.org/567d0e8c-8b7a-450f-9f45-3687864ee550
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 15919 treff.
Navn
Norske stedsnavn
Bokmål

Norska platsnamn
Svensk

Beskrivelse
Data fra Sentralt stedsnavnregister (SSR) fra [Kartverket](http://data.norge.no/data/stedsnavndata-0/). Utvalg av koder som håndteres: By (kode 100), Tettsted (kode 101), Tettbegyggelse (kode 102), Bygdelag (kode 103), Grend (kode 104), Boligfelt (kode 105), Borettslag (kode 106), Industriområde (kode 107), Bydel (kode 132), Hyttefelt (kode 228), Tettstedsdel (kode 266), Gard (kode 280) og Navnegard (kode 305).
Bokmål

Innholdstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

-Linktekst
Stedsnavndata, Kartverket
Bokmål
URL
file