Strukturtyper [sv]

Strukturtyper (svensk), Structure types (engelsk)

Datasett
Under produksjon
Status
18.05.2016 14:51:31
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/80ff2d50-2163-4e75-b1ba-ea6512460d17
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 1 av 1 treff.
Navn
Strukturtyper
Svensk

Structure types
Engelsk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
18.05.2016 14:51:31
Uuid
80ff2d50-2163-4e75-b1ba-ea6512460d17
ACL (rettigheter)
80ff2d50-2163-4e75-b1ba-ea6512460d17_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 19.09.2017 09:08:16

Status


Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
1

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
06.04.2016 09:20:28
Sist lagret
19.09.2017 09:11:14
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 19.09.2017 09:08:16
Redaktør

Granskere