Fartøy

Fartyg (svensk), Watercraft (engelsk), Alus (finsk)

05.06.2018 11:47:48
Under produksjon
Status

URI
http://kulturnav.org/be81d042-1bcb-4012-860f-afa5cf500957
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 5 av 5 treff.
Status
Under produksjon
Totalt antall poster
8
Innholdet oppdatert
14.02.2019 15:18:26
Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Per Gisle Galåen (per.gisle.galaen@marmuseum.no)

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
2400
Innholdet oppdatert
21.02.2019 14:41:17
Datasett
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
88
Innholdet oppdatert
07.03.2019 12:55:00
Datasett
Ansvarlig forvalter
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Status
Under produksjon
Totalt antall poster
6
Innholdet oppdatert
28.06.2018 09:58:08
Datasett

Kategorier


Status
Beta
Totalt antall poster
10672
Innholdet oppdatert
08.01.2019 13:35:24
Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Navn
Fartøy
Bokmål

Fartyg
Svensk

Watercraft
Engelsk

Alus
Finsk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk