Fartøy

Fartyg (svensk), Watercraft (engelsk), Alus (finsk)

Innholdet oppdatert 05.06.2018 11:47:48
Under produksjon
Status

URI
http://kulturnav.org/be81d042-1bcb-4012-860f-afa5cf500957
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 5 av 5 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
5
Innholdet oppdatert
06.11.2018 11:51:51
Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Per Gisle Galåen (per.gisle.galaen@marmuseum.no)

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
2287
Innholdet oppdatert
30.10.2018 10:45:09
Datasett
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
81
Innholdet oppdatert
15.11.2018 12:47:02
Datasett
Ansvarlig forvalter
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Status
Under produksjon
Totalt antall poster
6
Innholdet oppdatert
28.06.2018 09:58:08
Datasett

Kategorier


Status
Beta
Totalt antall poster
10672
Innholdet oppdatert
19.10.2018 15:02:49
Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Navn
Fartøy
Bokmål

Fartyg
Svensk

Watercraft
Engelsk

Alus
Finsk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk