Fartøy

Fartyg (svensk), Watercraft (engelsk), Alus (finsk)

Under produksjon
Status

URI
http://kulturnav.org/be81d042-1bcb-4012-860f-afa5cf500957
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 5 av 5 treff.
Status
Under produksjon
Totalt antall poster
3
Innholdet oppdatert
05.04.2018 17:55:18
Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Per Gisle Galåen (per.gisle.galaen@marmuseum.no)

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
2285
Innholdet oppdatert
11.04.2018 17:27:03
Datasett
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
76
Innholdet oppdatert
05.04.2018 12:42:52
Datasett
Ansvarlig forvalter
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Status
Under produksjon
Totalt antall poster
6
Datasett

Kategorier


Status
Beta
Totalt antall poster
10672
Innholdet oppdatert
04.04.2018 15:53:58
Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Navn
Fartøy
Bokmål

Fartyg
Svensk

Watercraft
Engelsk

Alus
Finsk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk