Damp- og motorskipsregister (Norsk Maritimt Museum)

Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Per Gisle Galåen (per.gisle.galaen@marmuseum.no)
Under produksjon
Status
05.04.2018 17:55:18
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/880d21f5-3317-450e-b8d8-c71d96851f6b
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 3 av 3 treff.
Navn
Damp- og motorskipsregister
Bokmål

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
05.04.2018 17:55:18
Prosjekt
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
Per Gisle Galåen (per.gisle.galaen@marmuseum.no)
Bokmål