Damp- og motorskipsregister (Norsk Maritimt Museum)

Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Per Gisle Galåen (per.gisle.galaen@marmuseum.no)
Ukjent
Status
05.04.2018 17:55:18
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/880d21f5-3317-450e-b8d8-c71d96851f6b
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Damp- og motorskipsregister
Bokmål

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
05.04.2018 17:55:18
Prosjekt
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
Per Gisle Galåen (per.gisle.galaen@marmuseum.no)
Bokmål

Ingen treff.
Uuid
880d21f5-3317-450e-b8d8-c71d96851f6b
ACL (rettigheter)
880d21f5-3317-450e-b8d8-c71d96851f6b_SHARED
Status

Status Lagred av Tidpunkt

Totalt antall poster
0

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
07.09.2017 09:30:57
Sist lagret
07.09.2017 15:29:35
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Redaktør

Granskere