Emneord for foto (Regionmuseene i Rogaland)

Motivämnesord (Regionmuseerna i Rogaland) (svensk)

Beskrivelse

Regionmuseene i Rogaland har laget en felles emneordliste for katalogisering av fotografier. Lista vil bli kontinuerlig revidert etter hvert som det kommer inn nye forslag til endringer eller tillegg.

Ansvarlig forvalter
Regionmuseene i Rogaland (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Fotoarkivar for regionmuseene i Rogaland, Madli Hjermann
Sist lagret
I drift
Status
15.11.2017 09:47:58
Innholdet oppdatert
Formål

Ved å bruke felles begreper og ord, forenkles søk etter, og katalogisering av fotografier.


URI
http://kulturnav.org/aa33ffa0-59c6-43e5-9798-f8e323026919 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Emneord for foto
Bokmål

Motivämnesord
Svensk

Beskrivelse
Regionmuseene i Rogaland har laget en felles emneordliste for katalogisering av fotografier. Lista vil bli kontinuerlig revidert etter hvert som det kommer inn nye forslag til endringer eller tillegg.
Bokmål

Regionmuseerna i Rogaland, Norge har skapat en gemensam lista med motivämnesord för katalogisering av bilder. Listan kommer kontinuerligt att revideras utifrån inkomna förslag om ändringar eller tillägg.
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
15.11.2017 09:47:58
Formål
Ved å bruke felles begreper og ord, forenkles søk etter, og katalogisering av fotografier.
Bokmål

Används gemensamma begrepp och ord så förenklas sökning efter och katalogisering av bilder.
Svensk

Kontaktinformasjon
Fotoarkivar for regionmuseene i Rogaland, Madli Hjermann
Bokmål

Fotoarkivarien på Regionmuseerna i Rogaland, Norge: Madli Hjermann
Svensk

Administrativ notat
2014.08.15: Datasettet ble oppdatert med nynorsk oversettelse av termene, og oppretting av hierarki for noen termer.
Bokmål

2014-08-15. Datasetet uppdaterat med benämningar på nynorska och upprensat i vissa hierarkier. /Madli
Svensk

Totalt antall poster
1440

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
5
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
88

Anvends av (abonnement)
Haugalandmuseene (HBH - Museum) Emneord foto (Haugalandmuseene)
Jærmuseet (Museum) Abonnementsmappen - Emneord - Jærmuseet (Jærmuseet)
Museum Stavanger (MUST - Museum) Motiv-emneord Museene i Rogaland (Museum Stavanger)
Anno museum (Museum) Motivemneord Foto (Anno museum)
Abonement Finnmarksdatabasen
Ämnesord [sv]
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] Motivämnesord (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]
Emneord for foto RF
Emmeord for foto
Länsmuseet Gävleborg (Museum, Stiftelse) [sv] Motivämnesord foto Gävle (Länsmuseet Gävleborg) [sv]
Hälsinglands Museum (Museum, Stiftelse) [sv] Motivämnesord (Hälsinglands Museum) [sv]
Enköpings museum (Museum) [sv] Motivämnesord (Regionmuseerna i Rogaland) (Enköpings museum) [sv]
Ryfylkemuseet (Museum) Emneord foto Rogaland (Ryfylkemuseet)
Regionmuseene i Rogaland (Museum) Emneord Ryfylkemuseet (Regionmuseene i Rogaland)
Ryfylkemuseet (Museum) Emneord for foto Ryfylkemuseet (Ryfylkemuseet)
Östasiatiska museet (Museum) [sv] _Östasiatiska_ämnesord (Östasiatiska museet) [sv]
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] Aktörsroller/Fartyg (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]
Ryfylkemuseet (Museum) Emneord for foto Ryfylkemuseet (Ryfylkemuseet)
KulturIT AS (Selskap) Emneord for test KulturIT (KulturIT AS)
Sveriges Järnvägsmuseum (Museum) [sv] Järnvägsord (Sveriges Järnvägsmuseum) [sv]
Armémuseum (Museum) [sv] Motivämnesord (Armémuseum) [sv]
Enköpings museum (Museum) [sv] Motivämnesord (Regionmuseerna i Rogaland) (Enköpings museum) [sv]
Örebro läns museum (Museum) [sv] Motivämnesord (Örebro läns museum) [sv]
Örebro läns museum (Museum) [sv] Motivämnesord (Örebro läns museum) [sv]
Örebro läns museum (Museum) [sv] Motivämnesord (Örebro läns museum) [sv]
Örebro läns museum (Museum) [sv] Motivämnesord (Örebro läns museum) [sv]
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] Motivämnesord (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]
Flygvapenmuseum (Museum) [sv] Motivämnesord Rogaland (Flygvapenmuseum) [sv]
Mölndals stadsmuseum (Museum) [sv] Motivämnesord Rogeland (Mölndals stadsmuseum) [sv]
KulturIT AS (Selskap) Motivämnesord till mitt museum (KulturIT AS) [sv]
Tekniska museet (Museum) [sv] Motivämnesordslistor för TM (Tekniska museet) [sv]
Örebro läns museum (Museum) [sv] Motiämnesord (Örebro läns museum) [sv]