Emneord for foto (Regionmuseene i Rogaland)

Motivämnesord (svensk)

Beskrivelse

Regionmuseene i Rogaland har laget en felles emneordliste for katalogisering av fotografier. Lista vil bli kontinuerlig revidert etter hvert som det kommer inn nye forslag til endringer eller tillegg.

Ansvarlig forvalter
Regionmuseene i Rogaland (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Fotoarkivar for regionmuseene i Rogaland, Madli Hjermann
25.05.2018 09:49:20
22.08.2018 12:22:11
I drift
Status
Formål

Ved å bruke felles begreper og ord, forenkles søk etter, og katalogisering av fotografier.


URI
http://kulturnav.org/aa33ffa0-59c6-43e5-9798-f8e323026919
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Emneord for foto
Bokmål

Motivämnesord
Svensk

Beskrivelse
Regionmuseene i Rogaland har laget en felles emneordliste for katalogisering av fotografier. Lista vil bli kontinuerlig revidert etter hvert som det kommer inn nye forslag til endringer eller tillegg.
Bokmål

Regionmuseerna i Rogaland, Norge har skapat en gemensam lista med motivämnesord för katalogisering av bilder. Listan kommer kontinuerligt att revideras utifrån inkomna förslag om ändringar eller tillägg.
Svensk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Formål
Ved å bruke felles begreper og ord, forenkles søk etter, og katalogisering av fotografier.
Bokmål

Används gemensamma begrepp och ord så förenklas sökning efter och katalogisering av bilder.
Svensk

Kontaktinformasjon
Fotoarkivar for regionmuseene i Rogaland, Madli Hjermann
Bokmål

Fotoarkivarien på Regionmuseerna i Rogaland, Norge: Madli Hjermann
Svensk

Administrativ notat
2014.08.15: Datasettet ble oppdatert med nynorsk oversettelse av termene, og oppretting av hierarki for noen termer.
Bokmål

2014-08-15. Datasetet uppdaterat med benämningar på nynorska och upprensat i vissa hierarkier. /Madli
Svensk