Emneord for foto (Regionmuseene i Rogaland)

Motivämnesord (Regionmuseerna i Rogaland) (svensk)

Beskrivelse

Regionmuseene i Rogaland har laget en felles emneordliste for katalogisering av fotografier. Lista vil bli kontinuerlig revidert etter hvert som det kommer inn nye forslag til endringer eller tillegg.

Ansvarlig forvalter
Regionmuseene i Rogaland (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Fotoarkivar for regionmuseene i Rogaland, Madli Hjermann
I drift
Status
06.04.2018 10:56:08
Innholdet oppdatert
Formål

Ved å bruke felles begreper og ord, forenkles søk etter, og katalogisering av fotografier.


URI
http://kulturnav.org/aa33ffa0-59c6-43e5-9798-f8e323026919
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Emneord for foto
Bokmål

Motivämnesord
Svensk

Beskrivelse
Regionmuseene i Rogaland har laget en felles emneordliste for katalogisering av fotografier. Lista vil bli kontinuerlig revidert etter hvert som det kommer inn nye forslag til endringer eller tillegg.
Bokmål

Regionmuseerna i Rogaland, Norge har skapat en gemensam lista med motivämnesord för katalogisering av bilder. Listan kommer kontinuerligt att revideras utifrån inkomna förslag om ändringar eller tillägg.
Svensk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
06.04.2018 10:56:08
Formål
Ved å bruke felles begreper og ord, forenkles søk etter, og katalogisering av fotografier.
Bokmål

Används gemensamma begrepp och ord så förenklas sökning efter och katalogisering av bilder.
Svensk

Kontaktinformasjon
Fotoarkivar for regionmuseene i Rogaland, Madli Hjermann
Bokmål

Fotoarkivarien på Regionmuseerna i Rogaland, Norge: Madli Hjermann
Svensk

Administrativ notat
2014.08.15: Datasettet ble oppdatert med nynorsk oversettelse av termene, og oppretting av hierarki for noen termer.
Bokmål

2014-08-15. Datasetet uppdaterat med benämningar på nynorska och upprensat i vissa hierarkier. /Madli
Svensk

Totalt antall poster
1444

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
62
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
248

Anvends av (abonnement)
Haugalandmuseene (HBH - Museum) Emneord foto (Haugalandmuseene)
Jærmuseet (Museum) Abonnementsmappen - Emneord - Jærmuseet (Jærmuseet)
Museum Stavanger (MUST - Museum) Motiv-emneord Museene i Rogaland (Museum Stavanger)
Anno museum (Museum) Motivemneord Foto (Anno museum)
Abonement Finnmarksdatabasen
Ämnesord [sv]
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] Motivämnesord (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]
Emneord for foto RF
Emmeord for foto
Länsmuseet Gävleborg (Museum, Stiftelse) [sv] Motivämnesord foto Gävle (Länsmuseet Gävleborg) [sv]
Hälsinglands Museum (Museum, Stiftelse) [sv] Motivämnesord (Hälsinglands Museum) [sv]
Enköpings museum (Museum) [sv] Motivämnesord (Regionmuseerna i Rogaland) (Enköpings museum) [sv]
Ryfylkemuseet (Museum) Emneord foto Rogaland (Ryfylkemuseet)
Regionmuseene i Rogaland (Museum) Emneord Ryfylkemuseet (Regionmuseene i Rogaland)
Ryfylkemuseet (Museum) Emneord for foto Ryfylkemuseet (Ryfylkemuseet)
Östasiatiska museet (Museum) [sv] _Östasiatiska_ämnesord (Östasiatiska museet) [sv]
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] Aktörsroller/Fartyg (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]
Ryfylkemuseet (Museum) Emneord for foto Ryfylkemuseet (Ryfylkemuseet)
KulturIT AS (Selskap) Emneord for test KulturIT (KulturIT AS)
Järnvägsmuseet (Museum) [sv] Järnvägsord (Sveriges Järnvägsmuseum) [sv]
Armémuseum (Museum) [sv] Motivämnesord (Armémuseum) [sv]
Enköpings museum (Museum) [sv] Motivämnesord (Regionmuseerna i Rogaland) (Enköpings museum) [sv]
Örebro läns museum (Museum) [sv] Motivämnesord (Örebro läns museum) [sv]
Örebro läns museum (Museum) [sv] Motivämnesord (Örebro läns museum) [sv]
Örebro läns museum (Museum) [sv] Motivämnesord (Örebro läns museum) [sv]
Örebro läns museum (Museum) [sv] Motivämnesord (Örebro läns museum) [sv]
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] Motivämnesord (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]
Flygvapenmuseum (Museum) [sv] Motivämnesord Rogaland (Flygvapenmuseum) [sv]
Mölndals stadsmuseum (Museum) [sv] Motivämnesord Rogeland (Mölndals stadsmuseum) [sv]
KulturIT AS (Selskap) Motivämnesord till mitt museum (KulturIT AS) [sv]
Tekniska museet (Museum) [sv] Motivämnesordslistor för TM (Tekniska museet) [sv]
Örebro läns museum (Museum) [sv] Motiämnesord (Örebro läns museum) [sv]

Opprettet av
Opprettet
03.02.2014 15:13:57
Sist lagret
18.12.2015 11:04:35
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Kristina Berg (Tekniska museet) 18.12.2015 11:04:35
Beta Kristina Berg (Tekniska museet) 18.12.2015 11:01:21
I drift Kristina Berg (Tekniska museet) 18.12.2015 11:04:35
Beta Kristina Berg (Tekniska museet) 18.12.2015 10:58:34
Under produksjon root 09.01.2015 13:43:45