Årsak til tilstandsvurdering

Syfte med tillståndsbedömning (svensk)

Komplett
Status
16.03.2018 16:04:48
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/459002e8-7a7b-446f-8028-0b1bf0efe75e
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 19 av 19 treff.
Navn
Årsak til tilstandsvurdering
Bokmål

Syfte med tillståndsbedömning
Svensk

Innholdstype
Innholdet oppdatert
16.03.2018 16:04:48
Prosjekt
Uuid
459002e8-7a7b-446f-8028-0b1bf0efe75e
ACL (rettigheter)
459002e8-7a7b-446f-8028-0b1bf0efe75e_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Komplett Kristina Berg (inom KulturIT) (KulturIT AS) 16.03.2018 16:06:22
I drift Tove Wefald Pedersen (KulturIT AS) 10.07.2015 13:16:37
Komplett Tove Wefald Pedersen (KulturIT AS) 10.07.2015 13:18:44
I drift Tove Wefald Pedersen (KulturIT AS) 10.07.2015 13:16:16
Under produksjon UlfB 15.04.2014 10:17:07

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
19

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)

Administratør
Redaktør
Granskere
Administratør

Redaktør

Granskere