Overordnet tiltaksklasse tilstandsvurdering

I drift
Status
09.07.2015 13:34:03
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/b63a8805-e331-41a0-a656-11e973d8d97f
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 4 av 4 treff.
Navn
Overordnet tiltaksklasse tilstandsvurdering
Bokmål

Datasett
Innholdet oppdatert
09.07.2015 13:34:03
Kilde
 

-Linktekst
NS-16096:2012
Bokmål
Uuid
b63a8805-e331-41a0-a656-11e973d8d97f
ACL (rettigheter)
b63a8805-e331-41a0-a656-11e973d8d97f_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 10.07.2015 19:22:45

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
4

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere