Personer Jærmuseet (Jærmuseet [no])

Personer Jærmuseet (Jærmuseet [no]) (svensk)

Prosjekt
Datasett
Ansvarlig forvalter
Jærmuseet (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
I drift
Status
02.11.2016 14:15:02
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/134d6430-db49-4aa6-b0fa-b556d6ad6db8
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 6 av 6 treff.
Navn
Personer Jærmuseet
Bokmål

Personer Jærmuseet
Svensk

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Innholdet oppdatert
02.11.2016 14:15:02
Prosjekt
Bokmål

Ansvarlig forvalter
Uuid
134d6430-db49-4aa6-b0fa-b556d6ad6db8
ACL (rettigheter)
134d6430-db49-4aa6-b0fa-b556d6ad6db8_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 15.03.2016 12:52:03
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 15.03.2016 12:51:35

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
6

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
5
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
193

Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
06.10.2015 07:50:10
Sist lagret
17.03.2017 15:11:24
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 15.03.2016 12:52:03
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 15.03.2016 12:51:35