Sweden, parish

Sveriges sogner (norwegian bokmål), Sveriges socknar (swedish)

Sweden, administrative division

Description

Sveriges socknar hämtade från Riksantikvarieämbetet via K-samsök. [sv]

May 11, 2018 1:49:00 PM CEST
04.02.2018 16:56:38
In operation
Status

URI
http://kulturnav.org/d8d7f456-2ca4-49a5-a624-c5cf378417e7
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 2439 hits.
Name
Sweden, parish
English

Sveriges sogner
Norwegian bokmål

Sveriges socknar
Swedish

Alternative name
ATA:s sockenlista
Swedish

Description
Sveriges socknar hämtade från Riksantikvarieämbetet via K-samsök.
Swedish

Content type
English

Norwegian bokmål

Swedish

-Text
ATA:s förteckning över städer och socknar
Swedish
Default status
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Editorial note
Ändrat till fyrställig sockenkod som platskod. Data upplänkade mot Wikidata. Ändrade sameAs-länkar. 2018-02-04 /Ulf Bodin
Swedish