Sveriges sogner

Sveriges socknar (svensk), Sweden, parish (engelsk)

Sveriges geografiske indeling

Beskrivelse

Sveriges socknar hämtade från Riksantikvarieämbetet via K-samsök. [sv]

11.05.2018 13:49:00
04.02.2018 16:56:38
I drift
Status

URI
http://kulturnav.org/d8d7f456-2ca4-49a5-a624-c5cf378417e7
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 2439 treff.
Navn
Sveriges sogner
Bokmål

Sveriges socknar
Svensk

Sweden, parish
Engelsk

Alternative navn
ATA:s sockenlista
Svensk

Beskrivelse
Sveriges socknar hämtade från Riksantikvarieämbetet via K-samsök.
Svensk

Innholdstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

-Linktekst
ATA:s förteckning över städer och socknar
Svensk
Standardverdi for status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Administrativ notat
Ändrat till fyrställig sockenkod som platskod. Data upplänkade mot Wikidata. Ändrade sameAs-länkar. 2018-02-04 /Ulf Bodin
Svensk