SOSI Standard. Bebyggelse/eiendom. (Eksterne data)

Beskrivelse

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.3. Fagområde: Stedsnavn. Hovedgruppe.5 Bebyggelse/eiendom

09.01.2015 13:49:31
I drift
Status

URI
http://kulturnav.org/09d33d52-5c21-435f-9bcb-9b9c5b099b85
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 52 treff.
Navn
SOSI Standard. Bebyggelse/eiendom.
Bokmål

Beskrivelse
SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.3. Fagområde: Stedsnavn. Hovedgruppe.5 Bebyggelse/eiendom
Bokmål

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

-Linktekst
SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon), Kartverket
Bokmål
URL
file