SOSI Standard (Eksterne data)

Beskrivelse

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.3. Fagområde: Stedsnavn. Hovedgruppe.5 Bebyggelse/eiendom

I drift
Status

URI
http://kulturnav.org/09d33d52-5c21-435f-9bcb-9b9c5b099b85
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 52 treff.
Navn
SOSI Standard
Bokmål

Beskrivelse
SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.3. Fagområde: Stedsnavn. Hovedgruppe.5 Bebyggelse/eiendom
Bokmål

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

-Linktekst
SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon), Kartverket
Bokmål
URL
file
Uuid
09d33d52-5c21-435f-9bcb-9b9c5b099b85
ACL (rettigheter)
09d33d52-5c21-435f-9bcb-9b9c5b099b85_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert UlfB 03.12.2013 14:51:06

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
52

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
Opprettet
17.11.2013 21:40:21
Sist lagret av
root
Sist lagret
09.01.2015 13:25:34
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert UlfB 03.12.2013 14:51:06
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
03.12.2013 14:51:06 UlfB
03.12.2013 14:45:40 UlfB
Administratør
Redaktør

Granskere