Scenekunst (Oslo Museum)

Scenkonst (svensk)

Datasett
Ansvarlig forvalter
Oslo Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Vegard Skuseth, Oslo museum
I drift
Status
29.06.2017 10:36:40
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/11efe9ae-9809-4534-8843-c72058d36ce1
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 825 treff.
Navn
Scenekunst
Bokmål

Scenkonst
Svensk

Innholdstype
Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Innholdet oppdatert
29.06.2017 10:36:40
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
Vegard Skuseth, Oslo museum
Bokmål