Scenekunst (Oslo Museum [no])

Scenkonst (Oslo Museum [no]) (svensk)

Datasett
Ansvarlig forvalter
Oslo Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Vegard Skuseth, Oslo museum
Beta
Status
29.06.2017 10:36:40
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/11efe9ae-9809-4534-8843-c72058d36ce1
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 832 treff.
Navn
Scenekunst
Bokmål

Scenkonst
Svensk

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Innholdet oppdatert
29.06.2017 10:36:40
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
Vegard Skuseth, Oslo museum
Bokmål

Uuid
11efe9ae-9809-4534-8843-c72058d36ce1
ACL (rettigheter)
11efe9ae-9809-4534-8843-c72058d36ce1_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Beta Ulf Bodin (KulturIT AS) 29.06.2017 11:17:43

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Inkludert i mapp
Svensk

Engelsk

Totalt antall poster
832

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
361
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
2516

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet av
Opprettet
26.04.2017 15:13:31
Sist lagret
29.06.2017 11:17:43
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Beta Ulf Bodin (KulturIT AS) 29.06.2017 11:17:43
Redaktør

Granskere