Organisasjoner Museene i Sør-Trøndelag (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST))

Datasett
Ansvarlig forvalter
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Under produksjon
Status
21.02.2018 10:18:41
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/17b99d0c-c111-44c0-96bf-b748a83d988a
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 9 av 9 treff.
Navn
Organisasjoner Museene i Sør-Trøndelag
Bokmål

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Innholdet oppdatert
21.02.2018 10:18:41
Ansvarlig forvalter
Uuid
17b99d0c-c111-44c0-96bf-b748a83d988a
ACL (rettigheter)
17b99d0c-c111-44c0-96bf-b748a83d988a_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 17.03.2017 15:11:25

Status


Engelsk

Estnisk

Opprettet
04.08.2016 12:35:44
Sist lagret
17.03.2017 15:11:25
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 17.03.2017 15:11:25