Nordisk textilteknisk terminologi (Textilmuseet) [sv]

Nordisk textilteknisk terminologi (Textilmuseet) (svensk), Textile technical terminology (Textilmuseet [sv]) (engelsk)

Beskrivelse

Detta dataset bygger på ett urval av termer hämtade ur publikationen Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska av Agnes Geijer (ed.), Marta Hoffmann (ed.) utgiven på Johan Grundt Tanum Forlag (1979). [sv]

Ansvarlig forvalter
Textilmuseet (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet[sv]
Beta
Status
27.09.2017 17:34:47
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/5a145f3c-6559-44f1-8f83-119734b3e23d
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 444 treff.
Navn
Nordisk textilteknisk terminologi
Svensk

Textile technical terminology
Engelsk

Beskrivelse
Detta dataset bygger på ett urval av termer hämtade ur publikationen Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska av [Agnes Geijer](http://data.arkeologi.org/942fb692-9172-43e7-9f54-1d2391f819e5) (ed.), Marta Hoffmann (ed.) utgiven på Johan Grundt Tanum Forlag (1979).
Svensk

This vocabulary is based on "Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska" by [Agnes Geijer](http://data.arkeologi.org/942fb692-9172-43e7-9f54-1d2391f819e5) (ed.), Marta Hoffmann (ed.) published by Johan Grundt Tanum Forlag (1979).
Engelsk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
27.09.2017 17:34:47
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet
Svensk

Standardverdi for status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Uuid
5a145f3c-6559-44f1-8f83-119734b3e23d
ACL (rettigheter)
5a145f3c-6559-44f1-8f83-119734b3e23d_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Beta Ulf Bodin (KulturIT AS) 15.11.2016 16:39:37

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Opprettet av
a77657c6-1434-4348-9596-55541f04050b
Opprettet
10.03.2016 16:33:57
Sist lagret
15.11.2016 16:39:37
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Beta Ulf Bodin (KulturIT AS) 15.11.2016 16:39:37