Nedbryting (A.1.18)

Datasett
Hvilende
Status
25.08.2017 09:35:03
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/4ea2eb07-d95e-4d73-9920-0b519744b85d
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 70 treff.
Navn
Nedbryting (A.1.18)
Bokmål

Kode
A.1.18
Innholdstype
Datasett
Bokmål

Innholdet oppdatert
25.08.2017 09:35:03
Prosjekt
Uuid
4ea2eb07-d95e-4d73-9920-0b519744b85d
ACL (rettigheter)
4ea2eb07-d95e-4d73-9920-0b519744b85d_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Hvilende Ulf Bodin (KulturIT AS) 19.05.2015 13:39:08
I drift UlfB 15.04.2014 12:14:06
Publisert UlfB 07.06.2013 10:03:43

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Inkludert i mapp
Totalt antall poster
70

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Granskere
Opprettet av
IMPORT_TEST
Opprettet
03.05.2013 14:22:11
Sist lagret
19.05.2015 13:39:08
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Hvilende Ulf Bodin (KulturIT AS) 19.05.2015 13:39:08
I drift UlfB 15.04.2014 12:14:06
Publisert UlfB 07.06.2013 10:03:43