Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Beskrivelse

Norske fotografer

Datasett
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
17.03.2017 15:11:23, Ulf Bodin (KulturIT AS)
I drift
Status
14.11.2017 15:23:17
Innholdet oppdatert
Formål

Fotografregisteret har som hovedformål å gi en autorisert oversikt over fotografer som har hatt sitt virke i Norge.
Mange av disse fotografene er representert i ulike samlinger over hele Norge, og er nødvendigvis ikke en del av Preus Museums samling.

Etter lov om behandling av personopplysninger (http://lovdata.no/lov/2000-04-14-31/§1), utfører Preus Museum en oppgave som er av allmenn interesse, og dataene er ikke av sensitiv art. Hvis det er spørsmål rundt dine rettigheter, eller om du øns...

Fotografregisteret har som hovedformål å gi en autorisert oversikt over fotografer som har hatt sitt virke i Norge.
Mange av disse fotografene er representert i ulike samlinger over hele Norge, og er nødvendigvis ikke en del av Preus Museums samling.

Etter lov om behandling av personopplysninger (http://lovdata.no/lov/2000-04-14-31/§1), utfører Preus Museum en oppgave som er av allmenn interesse, og dataene er ikke av sensitiv art. Hvis det er spørsmål rundt dine rettigheter, eller om du ønsker å bli fjernet om du står oppført i Fotografregisteret, så kan du ta kontakt med post@preusmuseum.no.


URI
http://kulturnav.org/508197af-6e36-4e4f-927c-79f8f63654b2 | RDF/XML | JSON-LD
1 til 20 av 4728 treff.
Navn
Fotografregisteret (Norge)
Bokmål

Beskrivelse
Norske fotografer
Bokmål

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Innholdet oppdatert
14.11.2017 15:23:17
Formål
Fotografregisteret har som hovedformål å gi en autorisert oversikt over fotografer som har hatt sitt virke i Norge.
Mange av disse fotografene er representert i ulike samlinger over hele Norge, og er nødvendigvis ikke en del av Preus Museums samling.

Etter lov om behandling av personopplysninger (http://lovdata.no/lov/2000-04-14-31/§1), utfører Preus Museum en oppgave som er av allmenn interesse, og dataene er ikke av sensitiv art. Hvis det er spørsmål rundt dine rettigheter, eller om du ønsker å bli fjernet om du står oppført i Fotografregisteret, så kan du ta kontakt med post@preusmuseum.no.
Bokmål

Ansvarlig forvalter
Uuid
508197af-6e36-4e4f-927c-79f8f63654b2
ACL (rettigheter)
508197af-6e36-4e4f-927c-79f8f63654b2_SHARED
Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
4728


Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
352
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
122332


Granskere