Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Beskrivelse

Norske fotografer

Datasett
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
I drift
Status
23.03.2018 10:21:49
Innholdet oppdatert
Formål

Fotografregisteret har som hovedformål å gi en autorisert oversikt over fotografer som har hatt sitt virke i Norge.
Mange av disse fotografene er representert i ulike samlinger over hele Norge, og er nødvendigvis ikke en del av Preus Museums samling.

Etter lov om behandling av personopplysninger (http://lovdata.no/lov/2000-04-14-31/§1), utfører Preus Museum en oppgave som er av allmenn interesse, og dataene er ikke av sensitiv art. Hvis det er spørsmål rundt dine rettigheter, eller om du øns...

Fotografregisteret har som hovedformål å gi en autorisert oversikt over fotografer som har hatt sitt virke i Norge.
Mange av disse fotografene er representert i ulike samlinger over hele Norge, og er nødvendigvis ikke en del av Preus Museums samling.

Etter lov om behandling av personopplysninger (http://lovdata.no/lov/2000-04-14-31/§1), utfører Preus Museum en oppgave som er av allmenn interesse, og dataene er ikke av sensitiv art. Hvis det er spørsmål rundt dine rettigheter, eller om du ønsker å bli fjernet om du står oppført i Fotografregisteret, så kan du ta kontakt med post@preusmuseum.no.


URI
http://kulturnav.org/508197af-6e36-4e4f-927c-79f8f63654b2
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 4728 treff.
Navn
Fotografregisteret (Norge)
Bokmål

Beskrivelse
Norske fotografer
Bokmål

Innholdstype
Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Innholdet oppdatert
23.03.2018 10:21:49
Formål
Fotografregisteret har som hovedformål å gi en autorisert oversikt over fotografer som har hatt sitt virke i Norge.
Mange av disse fotografene er representert i ulike samlinger over hele Norge, og er nødvendigvis ikke en del av Preus Museums samling.

Etter lov om behandling av personopplysninger (http://lovdata.no/lov/2000-04-14-31/§1), utfører Preus Museum en oppgave som er av allmenn interesse, og dataene er ikke av sensitiv art. Hvis det er spørsmål rundt dine rettigheter, eller om du ønsker å bli fjernet om du står oppført i Fotografregisteret, så kan du ta kontakt med post@preusmuseum.no.
Bokmål

Ansvarlig forvalter
Uuid
508197af-6e36-4e4f-927c-79f8f63654b2
ACL (rettigheter)
508197af-6e36-4e4f-927c-79f8f63654b2_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 17.03.2017 15:11:23
Beta Ulf Bodin (KulturIT AS) 15.01.2016 03:56:06

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Inkludert i mapp
Totalt antall poster
4728


Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
382
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
191789


Granskere