Fotografregisteret (Norge) (Preus museum [no])

Beskrivelse

Norske fotografer

Datasett
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
I drift
Status
08.06.2017 05:22:00
Innholdet oppdatert
Formål

Fotografregisteret har som hovedformål å gi en autorisert oversikt over fotografer som har hatt sitt virke i Norge.
Mange av disse fotografene er representert i ulike samlinger over hele Norge, og er nødvendigvis ikke en del av Preus Museums samling.

Etter lov om behandling av personopplysninger (http://lovdata.no/lov/2000-04-14-31/§1), utfører Preus Museum en oppgave som er av allmenn interesse, og dataene er ikke av sensitiv art. Hvis det er spørsmål rundt dine rettigheter, eller om du øns...

Fotografregisteret har som hovedformål å gi en autorisert oversikt over fotografer som har hatt sitt virke i Norge.
Mange av disse fotografene er representert i ulike samlinger over hele Norge, og er nødvendigvis ikke en del av Preus Museums samling.

Etter lov om behandling av personopplysninger (http://lovdata.no/lov/2000-04-14-31/§1), utfører Preus Museum en oppgave som er av allmenn interesse, og dataene er ikke av sensitiv art. Hvis det er spørsmål rundt dine rettigheter, eller om du ønsker å bli fjernet om du står oppført i Fotografregisteret, så kan du ta kontakt med post@preusmuseum.no.


URI
http://kulturnav.org/508197af-6e36-4e4f-927c-79f8f63654b2 | RDF/XML | JSON-LD
1 til 20 av 4717 treff.
Starttid:
Sluttid:
 
 
Navn
Fotografregisteret (Norge)
Bokmål

Beskrivelse

Norske fotografer

Bokmål

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Innholdet oppdatert
08.06.2017 05:22:00
Formål

Fotografregisteret har som hovedformål å gi en autorisert oversikt over fotografer som har hatt sitt virke i Norge.
Mange av disse fotografene er representert i ulike samlinger over hele Norge, og er nødvendigvis ikke en del av Preus Museums samling.

Etter lov om behandling av personopplysninger (http://lovdata.no/lov/2000-04-14-31/§1), utfører Preus Museum en oppgave som er av allmenn interesse, og dataene er ikke av sensitiv art. Hvis det er spørsmål rundt dine rettigheter, eller om du ønsker å bli fjernet om du står oppført i Fotografregisteret, så kan du ta kontakt med post@preusmuseum.no.

Bokmål

Ansvarlig forvalter
Uuid
508197af-6e36-4e4f-927c-79f8f63654b2
ACL (rettigheter)
508197af-6e36-4e4f-927c-79f8f63654b2_SHARED
Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Totalt antall poster
4717
Granskere