Abrahamsen, Hilmar (1879 - )

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
03.10.2018 10:30:03
12.01.2019 01:23:06
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/1a5ae39d-8ba0-41ef-8d7b-eefdad60beab | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Abrahamsen, Hilmar
Bokmål

Etternavn
Abrahamsen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1879

-Tidspunkt
1879
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Etablerte seg i atelieret etter Anna og Andreas Hansen i Prinsegaten, Larvik, i 1903. Tidligere var det en kort stund blitt drevet av J. O. Løvaas, overtatt av Halfdan Lunde, som i 1873 solgte det videre til Andreas Hansen. I februar 1909 averterte han imidlertid i Østlandsposten at han var flyttet til Tønsberg, og at bestilte fotografier ville bli ekspedert derfra. Muligens den samme H. Abrahamson som fotograferte i København ca. 1887-88. Ett bilde i gamle Bergen Museum.

Virkested:
1903-1909: Larvik.
1910 ca-0000: Tønsberg; Storgaden.

Bokmål

Referanse
Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål