Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:43
12.01.2019 01:23:09
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/4aed143e-a42d-45d6-9878-f1202b7daad3 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Akselsen, Olav
Bokmål

Fornavn
Olav
Bokmål

Etternavn
Akselsen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Virkested:
Sandefjord

Bokmål

Referanse
Kilder: Norske fotosamlinger, 1989
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål