Aggvin, Charles Camillo (1904 - 1986)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:43
12.01.2019 01:23:08
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/a88e5999-0ac3-4273-a0b1-76ccadbdd98a | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Aggvin, Charles Camillo
Bokmål

Fornavn
Charles Camillo
Bokmål

Etternavn
Aggvin
Bokmål

Alternative navn
Andersen, Charles Kammillo
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1904

-Tidspunkt
1904
Død
1986

-Tidspunkt
1986
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 31.12.1904 i Fredrikstad, død 1986 i Odda. Endret sitt navn fra Charles Kammillo Andersen til Charles Camillo Aggvin. Utdannet ved Kristiania tekniske skole i 1928.

Bokmål

Referanse
Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål