Aggvin, Charles Camillo (1904 - 1986)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
24.01.2017 13:00:43
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/a88e5999-0ac3-4273-a0b1-76ccadbdd98a | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Aggvin, Charles Camillo
Bokmål

Fornavn
Charles Camillo
Bokmål

Etternavn
Aggvin
Bokmål

Alternative navn
Andersen, Charles Kammillo
Bokmål

Fødsel
1904

-Tidspunkt
1904
Død
1986

-Tidspunkt
1986
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 31.12.1904 i Fredrikstad, død 1986 i Odda. Endret sitt navn fra Charles Kammillo Andersen til Charles Camillo Aggvin. Utdannet ved Kristiania tekniske skole i 1928.

Bokmål

Referanse
Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål

Ingen treff.
Uuid
a88e5999-0ac3-4273-a0b1-76ccadbdd98a
ACL (rettigheter)
508197af-6e36-4e4f-927c-79f8f63654b2_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Ulf Bodin (KulturIT AS) 29.07.2015 13:37:10

Alternativt id
FR: 21

-Id
21
-System
FR
DigitaltMuseum: 021036004796

-Id
021036004796
-System
DigitaltMuseum
Plassholdere
Nei
Ansvarlig forvalter
Opprettet av
6a07513b-ea00-4905-a0e5-5a4146647b3e 17.04.2015 08:34:45
Godkjende forslag
Anvends av (Primus/Digitalt Museum)
Deles i mapper
Opprettet av
6a07513b-ea00-4905-a0e5-5a4146647b3e
Opprettet
17.04.2015 08:34:45
Sist lagret
24.01.2017 13:00:43
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Ulf Bodin (KulturIT AS) 29.07.2015 13:37:10