Adriansen, Alf (1894 - 1969)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
03.12.2018 15:03:01
12.01.2019 01:23:07
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/fee22be1-f6e2-491b-bdf4-4ccbb572532a | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Adriansen, Alf
Bokmål

Fornavn
Alf
Bokmål

Etternavn
Adriansen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
10.11.1894

-Tidspunkt
10.11.1894
Død
1969

-Tidspunkt
1969
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Var med i det første styret (kasserer og formann) i Bergen Kameraklubb, stiftet 17.11.1931. Representert på klubbens 60-års jubileumsutstilling i Bryggens Museum okt. 1991.

Virkested:
1931-0000: Bergen

Bokmål

Referanse
Kilder: Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Gula Tidend 19.10.1991
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål