Mann

Man (svensk), Man (engelsk), Mees (estnisk)

Beskrivelse
En mann er et kjønnsmodent menneske av hankjønn. Mann kan på norsk, og mange andre språk, også brukes om personer og enkeltindivider generelt. Det kan for eksempel være i faste uttrykk, ofte gamle, som alle mann på dekk!, gå mann av huse og førstemann, og ikke minst i pronomenet man, det vil si folk flest, ofte brukt synonymt med en eller du. Ordet mann betegner dessuten gjerne et menneske, helst av hankjønn, som har spesielle positive egenskaper. Det kan uttrykkes gjennom snakkemåter som å v... En mann er et kjønnsmodent menneske av hankjønn. Mann kan på norsk, og mange andre språk, også brukes om personer og enkeltindivider generelt. Det kan for eksempel være i faste uttrykk, ofte gamle, som alle mann på dekk!, gå mann av huse og førstemann, og ikke minst i pronomenet man, det vil si folk flest, ofte brukt synonymt med en eller du. Ordet mann betegner dessuten gjerne et menneske, helst av hankjønn, som har spesielle positive egenskaper. Det kan uttrykkes gjennom snakkemåter som å være mann for noe eller ta noe som en mann. Mann kan i tillegg bety mannlig ektefelle eller ektemann, det vil si en mannsperson som er gift med en kvinne eller en annen mann.
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
08.09.2017 06:58:20
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/86db2c30-24d9-11e2-81c1-0800200c9a66 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Mann
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Mees
Estnisk

Beskrivelse
En mann er et kjønnsmodent menneske av hankjønn. Mann kan på norsk, og mange andre språk, også brukes om personer og enkeltindivider generelt. Det kan for eksempel være i faste uttrykk, ofte gamle, som alle mann på dekk!, gå mann av huse og førstemann, og ikke minst i pronomenet man, det vil si folk flest, ofte brukt synonymt med en eller du. Ordet mann betegner dessuten gjerne et menneske, helst av hankjønn, som har spesielle positive egenskaper. Det kan uttrykkes gjennom snakkemåter som å være mann for noe eller ta noe som en mann. Mann kan i tillegg bety mannlig ektefelle eller ektemann, det vil si en mannsperson som er gift med en kvinne eller en annen mann.
Bokmål

En man är en vuxen människa av hankön, till skillnad från en vuxen person av kvinnligt kön, en kvinna. Termen man används dels avseende manliga biologiska könskaraktäristika, dels för de olika kulturella roller och förväntningar som hör ihop med manskönet, och ofta i bägge betydelserna samtidigt.
Svensk

Uuid
86db2c30-24d9-11e2-81c1-0800200c9a66
ACL (rettigheter)
SYSTEM
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert root 08.05.2015 12:09:11

Plassholdere
Nei
Ansvarlig forvalter
Opprettet av
IMPORT_TEST 03.05.2013 14:20:33
Bidrag fra
root 08.05.2015 12:09:11
Ulf Bodin (KulturIT AS) KulturIT AS (Selskap) 03.11.2015 16:10:50
Anvends av (Primus/Digitalt Museum)
Anvends av (abonnement)
Deles i mapper
Opprettet av
IMPORT_TEST
Opprettet
03.05.2013 14:20:33
Sist lagret
08.09.2017 06:58:20
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert root 08.05.2015 12:09:11