Mann

Man (svensk), Man (engelsk), Mees (estnisk)

Kjønn (KulturIT AS)

Beskrivelse
En mann er et kjønnsmodent menneske av hankjønn. Mann kan på norsk, og mange andre språk, også brukes om personer og enkeltindivider generelt. Det kan for eksempel være i faste uttrykk, ofte gamle, som alle mann på dekk!, gå mann av huse og førstemann, og ikke minst i pronomenet man, det vil si folk flest, ofte brukt synonymt med en eller du. Ordet mann betegner dessuten gjerne et menneske, helst av hankjønn, som har spesielle positive egenskaper. Det kan uttrykkes gjennom snakkemåter som å v... En mann er et kjønnsmodent menneske av hankjønn. Mann kan på norsk, og mange andre språk, også brukes om personer og enkeltindivider generelt. Det kan for eksempel være i faste uttrykk, ofte gamle, som alle mann på dekk!, gå mann av huse og førstemann, og ikke minst i pronomenet man, det vil si folk flest, ofte brukt synonymt med en eller du. Ordet mann betegner dessuten gjerne et menneske, helst av hankjønn, som har spesielle positive egenskaper. Det kan uttrykkes gjennom snakkemåter som å være mann for noe eller ta noe som en mann. Mann kan i tillegg bety mannlig ektefelle eller ektemann, det vil si en mannsperson som er gift med en kvinne eller en annen mann.
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
28.10.2018 18:15:07
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/86db2c30-24d9-11e2-81c1-0800200c9a66 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Mann
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Mees
Estnisk

Beskrivelse
En mann er et kjønnsmodent menneske av hankjønn. Mann kan på norsk, og mange andre språk, også brukes om personer og enkeltindivider generelt. Det kan for eksempel være i faste uttrykk, ofte gamle, som alle mann på dekk!, gå mann av huse og førstemann, og ikke minst i pronomenet man, det vil si folk flest, ofte brukt synonymt med en eller du. Ordet mann betegner dessuten gjerne et menneske, helst av hankjønn, som har spesielle positive egenskaper. Det kan uttrykkes gjennom snakkemåter som å være mann for noe eller ta noe som en mann. Mann kan i tillegg bety mannlig ektefelle eller ektemann, det vil si en mannsperson som er gift med en kvinne eller en annen mann.
Bokmål

En man är en vuxen människa av hankön, till skillnad från en vuxen person av kvinnligt kön, en kvinna. Termen man används dels avseende manliga biologiska könskaraktäristika, dels för de olika kulturella roller och förväntningar som hör ihop med manskönet, och ofta i bägge betydelserna samtidigt.
Svensk