Kjønn (KulturIT AS)

Kön (svensk), Gender (engelsk)

Beskrivelse

Liste over kjønn

Datasett
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
28.10.2018 18:15:07
Komplett
Status

URI
http://kulturnav.org/51c081d0-24d9-11e2-81c1-0800200c9a66
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 4 av 4 treff.
Navn
Kjønn
Bokmål

Kön
Svensk

Gender
Engelsk

Beskrivelse
Liste over kjønn
Bokmål

Lista över kön
Svensk

Gender concepts.
Engelsk

Innholdstype
Datasett
Ansvarlig forvalter