Kjønn (KulturIT AS)

Kön (KulturIT AS) (svensk), Gender (KulturIT AS [no]) (engelsk)

Beskrivelse

Liste over kjønn

Datasett
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Komplett
Status
18.01.2018 21:06:52
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/51c081d0-24d9-11e2-81c1-0800200c9a66
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 4 av 4 treff.
Navn
Kjønn
Bokmål

Kön
Svensk

Gender
Engelsk

Beskrivelse
Liste over kjønn
Bokmål

Lista över kön
Svensk

Gender concepts.
Engelsk

Innholdstype
Datasett
Innholdet oppdatert
18.01.2018 21:06:52
Ansvarlig forvalter
Uuid
51c081d0-24d9-11e2-81c1-0800200c9a66
ACL (rettigheter)
SYSTEM
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Komplett Marit Kjeksrud Amundsen (KulturIT AS) 09.08.2017 08:27:34
I drift root 09.01.2015 12:48:25
Komplett Ulf Bodin (KulturIT AS) 12.01.2015 13:15:37
I drift UlfB 24.07.2014 09:45:44
Publisert UlfB 07.06.2013 10:03:43

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
4

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
import_test
Redaktør
Granskere
Opprettet av
IMPORT_TEST
Opprettet
03.05.2013 14:20:33
Sist lagret
03.04.2018 17:39:48
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Komplett Marit Kjeksrud Amundsen (KulturIT AS) 09.08.2017 08:27:34
I drift root 09.01.2015 12:48:25
Komplett Ulf Bodin (KulturIT AS) 12.01.2015 13:15:37
I drift UlfB 24.07.2014 09:45:44
Publisert UlfB 07.06.2013 10:03:43
Administratør
import_test

Redaktør

Granskere