Norge (Land) Plassholdere

Norge (svensk), Norway (engelsk)

Land (Eksterne data)

Stedtype
Inkludert i
Lisens
Navngivelse (CC BY) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
22.03.2016 20:40:34
21.09.2018 14:02:20
Publisert
Status

URI
http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/country#no
Navn
Norge
Bokmål

Norge
Svensk

Norway
Engelsk

Kode
578
no
nor
Stedtype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Inkludert i