Land (Eksterne data)

Länder (Externa data) (svensk), Countries (K-samsök/GeoNames) (External data) (engelsk)

Beskrivelse

Land fra Geonames, via K-Samsök

Beta
Status
16.09.2017 11:31:53
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/ecb89f2c-c4cf-4313-b798-72d9ae058cf6
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 250 treff.
Navn
Land
Bokmål

Länder
Svensk

Countries (K-samsök/GeoNames)
Engelsk

Beskrivelse
Land fra Geonames, via K-Samsök
Bokmål

Länder från Geonames, via K-Samsök
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
16.09.2017 11:31:53
-Linktekst
K-Samsök geografiske autoriteter
Bokmål

K-Samsök geografiska auktoriteter
Svensk
Standardverdi for status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Type av kilde
URL
http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/country/country.rdf
Uuid
ecb89f2c-c4cf-4313-b798-72d9ae058cf6
ACL (rettigheter)
SYSTEM
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Beta root 09.01.2015 12:58:22

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Inkludert i mapp
Totalt antall poster
250

Antall poster per type
Land 250

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
7
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
46

Deles i mapper

Administratør
import_test
Redaktør
Granskere
Opprettet av
IMPORT_TEST
Opprettet
15.03.2013 14:46:06
Sist lagret
19.09.2017 09:42:05
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Beta root 09.01.2015 12:58:22
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
09.01.2015 12:58:22 root
03.05.2013 14:23:19 IMPORT_TEST
Administratør
import_test

Redaktør

Granskere