Adserø, Aksel (1897 - 1972)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:43
12.01.2019 01:23:07
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/055e32a2-0951-4a86-86d8-ffbf988b939d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Adserø, Aksel
Bokmål

Fornavn
Aksel
Bokmål

Etternavn
Adserø
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1897

-Tidspunkt
1897
Død
1972

-Tidspunkt
1972
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født på Asserøy i Jøssund herred. Gift i 1921 med Sofie Helene Leiset og flyttet til plassen Solberg ved Valatjønna på Asserøy. Aksel Adserø var litt av en tusenkunstner, og han var borte i mange ulike yrker. I 1920-årene var han flere ganger i Lofoten, hvor han deltok i fisket. Han arbeidet på flere ulike veianlegg, og han var med på utbyggingen av den nye kraftstasjonen i Teksdalen. Han drev som sykkelreparatør og prøvde seg også som urmaker. Etter krigen ble det mest maling av hus, og da helst innvendig. Hvordan Aksel Adserø kom bort i fotograferingen vet vi ikke. Han fotograferte innenfor et begrenset geografisk område. Bildene er hovedsakelig fra gamle Jøssund herred, men det finnes også noen bilder fra Val, Oksvoll og Hellem i Nes herred. To bilder ser ut for å være tatt i Lofoten. Dette at Adserø holdt seg innenfor et relativt begrenset område gjør hans arbeid ekstra interessant. Han var godt kjent med både egnen og folket, og fotograferte naboer, familie og arbeidskamerater. Det finnes mange bilder fra hverdagslivet, der en ikke har skiftet til finstasen. Så godt som alle bildene er tatt utendørs, men det finnes også en håndfull innendørsbilder. Fosen bildearkiv har overtatt en glassplatesamling etter Adserø. Motivsteder: Jøssund, Nes, Lofoten.

Virkested:
1916-1945: Bjugn i Fosen

Bokmål

Referanse
Kilder: Skjema 08.12.1993 (SFFR)
Ågren, Dan: Aksel Adserø - bygdefotograf i Bjugn i mellomkrigstida. Årbok for Fosen 1992
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål