Abrahamson, Haldor Kristian August (1842 - 1926)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:43
12.01.2019 01:23:07
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/c8d01169-3c3b-48b3-ab4c-f7bdd63d5fec | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Abrahamson, Haldor Kristian August
Bokmål

Fornavn
Haldor Kristian August
Bokmål

Etternavn
Abrahamson
Bokmål

Alternative navn
Abrahamsen, August
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1842

-Tidspunkt
1842
Død
1926

-Tidspunkt
1926
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Kristiansand 10.08.1842, d. s. st., 26.07.1926. Sønn av skomakermester Gunder Tobias Abrahamsen og Aasille Hansdatter (begge f. 1817). G. m. Anna Christiense Knudsen (31.3.1837-), datter av Knud K. og Olene Olsdatter. Amatørfotograf. Eksamen fra Holt Seminar, lærer i Kristiansand 1863-1914, dessuten redaktør av "Fædrelandsvennen" 1876-86, redigerte også "Søndenfjeldske Avis". Var en mangfoldig og begavet mann som ble en legendarisk skikkelse både i Kristiansand og traktene rundt omkring, ikke minst p. g. a. sin virksomhet innenfor Kristiansand og Opplands turistforening. Her var han gjennom 27 år, 1888-1915, styremedlem, sekretær og formann. Allerede i 1860-årene begynte han å ferdes i Setesdalen. I 1901 utga han "Haandbog over Sætersdalen, Mandalsdalen og Tofdal". Han var en dyktig fotograf, og begynte sikkert meget tidlig å fotografere på sine reiser. Han hadde gjerne sine to døtre med seg til hjelp med alt det tunge utstyret. Ca. 275 av hans negativer fra Kristiansand og omegn oppbevares idag hos fotograf Arnstein Hasaas i Kristiansand, de ble i 1963 funnet på loftet hos enken etter Abrahamsens sønnesønn, arkitekt Ragnar Dag. Setesdalsmuseet og Vest-Agdermuseet forvalter i dag (2011) ca, 980 plater/kopier etter Abrahamsen.

Virkested:
1900 ca-1913 ca: Kristiansand.
1900 ca-1913 ca: Mandalsdalen.
1900 ca-1913 ca: Setesdal.
1900 ca-1913 ca: Tovdal.

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Fædrelandsvennen 11.01.1988
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål