Albertsen, Ragnar H. (1953 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
24.01.2017 12:59:37
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/02d08b23-8440-470c-b76d-eda5502afc0a | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Albertsen, Ragnar H.
Bokmål

Fornavn
Ragnar Harboe
Bokmål

Mellomnavn
Harboe
Bokmål

Etternavn
Albertsen
Bokmål

Fødsel
1953

-Tidspunkt
1953
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Albertsen er utdannet fotograf med mesterbrev. Han har arbeidet som selvstendig næringsdrivende under firma Albert fotograf og frilans pressefotograf for VG i Trondheim / Midt Norge fra 1980-1985. Fotoarkivar ved Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane 1986-96. Fra 1996: Fotoarkivar ved FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal, som fra jan 2013 har vært avdeling under Interkommunalt arkiv M&R.

Bokmål

Referanse
Kilder. Fotografi 10 (1977) : 2, s. 32-33 Skjema Fylkesfotoarkivet i Møre og Romsdal, Aalesund Museum 30.10.1997. Upublisert materiale i Preus museum (2012), (2013). Øvfrig v/ RAL
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål

Ingen treff.
Uuid
02d08b23-8440-470c-b76d-eda5502afc0a
ACL (rettigheter)
508197af-6e36-4e4f-927c-79f8f63654b2_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Ulf Bodin (KulturIT AS) 24.01.2017 12:59:37

Alternativt id
FR: 3309

-Id
3309
-System
FR
DigitaltMuseum: 021036004802

-Id
021036004802
-System
DigitaltMuseum
Plassholdere
Nei
Ansvarlig forvalter
Opprettet av
6a07513b-ea00-4905-a0e5-5a4146647b3e 17.04.2015 08:40:15
Godkjende forslag
Anvends av (Primus/Digitalt Museum)
Deles i mapper