Albertsen, Ragnar H. (1953 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:37
12.01.2019 01:23:10
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/02d08b23-8440-470c-b76d-eda5502afc0a | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Albertsen, Ragnar H.
Bokmål

Fornavn
Ragnar Harboe
Bokmål

Mellomnavn
Harboe
Bokmål

Etternavn
Albertsen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1953

-Tidspunkt
1953
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Albertsen er utdannet fotograf med mesterbrev. Han har arbeidet som selvstendig næringsdrivende under firma Albert fotograf og frilans pressefotograf for VG i Trondheim / Midt Norge fra 1980-1985. Fotoarkivar ved Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane 1986-96. Fra 1996: Fotoarkivar ved FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal, som fra jan 2013 har vært avdeling under Interkommunalt arkiv M&R.

Bokmål

Referanse
Kilder. Fotografi 10 (1977) : 2, s. 32-33 Skjema Fylkesfotoarkivet i Møre og Romsdal, Aalesund Museum 30.10.1997. Upublisert materiale i Preus museum (2012), (2013). Øvfrig v/ RAL
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål