Abel, Louis Gustav Kleffel (1874 - 1932)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
29.07.2015 13:35:55
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/341984c2-e9ae-4249-a7e8-50771a271a70 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Abel, Louis Gustav Kleffel
Bokmål

Fornavn
Louis Gustav Kleffel
Bokmål

Etternavn
Abel
Bokmål

Fødsel
1874

-Tidspunkt
1874
Død
1932

-Tidspunkt
1932
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Kristiania 05.08.1874, d. i Oslo 28.01.1932. Sønn av Hans Holtermann A. og Louise Doris Sophie Pauline Kleffel. G. med Ella Catharina Siewers. Grosserer, overtok sin fars forretning 1898 sammen med broren Gustav. Var direktør for Abels Kunstforlag, som ble utskilt fra bedriften.

Virkested:
1898-?: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilder: Norske fotosamlinger, 1989
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål