Oceanograf

Oceanograf (svensk), Oceanographer (engelsk)

Overordnet term
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
10.10.2017 13:40:59
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/c0f6c671-e237-4f7f-a558-709dc17b823e | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Oceanograf
Bokmål

Oceanograf
Svensk

Oceanographer
Engelsk

Overordnet term
Uuid
c0f6c671-e237-4f7f-a558-709dc17b823e
ACL (rettigheter)
23c7080c-6752-4691-8c8a-ce0d65623c51_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Godkjent Ulf Bodin (KulturIT AS) 10.10.2017 13:40:59
Til vurdering Ulf Bodin (KulturIT AS) 10.10.2017 13:40:26
Ny Ulf Bodin (KulturIT AS) 10.10.2017 13:40:26

Plassholdere
Nei
Ansvarlig forvalter
Opprettet av
Godkjende forslag
Anvends av (Primus/Digitalt Museum)
Anvends av (abonnement)
Deles i mapper
Opprettet
10.10.2017 13:37:15
Sist lagret
10.10.2017 13:40:59
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Godkjent Ulf Bodin (KulturIT AS) 10.10.2017 13:40:59
Til vurdering Ulf Bodin (KulturIT AS) 10.10.2017 13:40:26
Ny Ulf Bodin (KulturIT AS) 10.10.2017 13:40:26