Abel, Louise (1841 - 1907)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:43
12.01.2019 01:23:06
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/6dbdda91-b21d-4180-a6dd-263cf05db207 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Abel, Louise
Bokmål

Fornavn
Louise
Bokmål

Etternavn
Abel
Bokmål

Alternative navn
Abel, Louise Doris Sophie Pauline
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1841

-Tidspunkt
1841
Død
1907

-Tidspunkt
1907
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Goldberg 05.11.1841. Datter av Ludwig Gustav Kleffel. (1807-85), "Forfatter af photographiske Lærebøger" og Emilie Fredenhagen (1816-95), g. (i 1864) m. fotograf H. H. Abel. 28.april 1864 "aabnede de uden ringeste capital photographisk Atelier og Handel med photographiske Articler" i Hoppes Gaard ved Torvet i Christiania. I 1865 var adressen også Østre Gade No. 18. I 1872 flyttet firmaet til Prindsens Gade 11, og i midten av 1880-årene til Carl Johans Gade 45. H. H. Abel viet seg etterhvert for arbeidet med kjemikalier, kunsthandel og fotografiske artikler, mens Louise A. drev atelieret. Hun startet også kunstforlag og produserte bl. a. gode norske julekort for å utkonkurrere de dårlige utenlandske. Dette ble utskilt fra bedriften i 1911 med Louis Abel som direktør, eksisterte fremdeles i 1977. Atelieret ble i 1890 solgt til Sine Kraft fra Ålesund. som hadde arbeidet der (siden 1882). Hun drev det med firmabetegnelsen:"L. Abel & Co., Indehaver Sine Kraft". Fotograffirmaet har brukt mange signaturer på sine bilder fra starten av:"Abel & Larsen", "H. Abel", "Abel & Co.", "L. Abel & Co.", "Louise Abel & Co.", "Louise Abel & Comp.". Bronsemedaljer Christiania 1883 og Scheweningen 1892. Mention honorable Drammen 1873 og Wien 1878.

Virkested:
1864-1890: Oslo

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
Bokmål

Referanse
Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål