Abel, Charlotte (1860 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:43
07.02.2019 10:48:30
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/02175251-2e96-4c73-84fd-529539004183 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Abel, Charlotte
Bokmål

Fornavn
Charlotte
Bokmål

Etternavn
Abel
Bokmål

Alternative navn
Abel, Elisabeth Charlotte
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1860

-Tidspunkt
1860
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 12.08.1860 i Fredrikstad. Datter av skipsfører Paul Severin A. (1834-) og Arntine Augusta Elisa Catharine Barth (1825-89). Hadde atelier i Fredrikstad, men bilder signert "Charlotte Abel, Moss", er kjent. Hun reiste i 1903 til Sør-Afrika. Ble senere gift med Johan Gottfried Petersen og emigrerte sammen med mannen til Oregon, USA.

Virkesteder:
ca. 1880: Moss.
Før 1890: Fredrikstad.

Bokmål

Referanse
Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Fredrikstad Blad 28.01.1989
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål