Abelsen, Daniel Sakarias (1871 - 1931)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:43
12.01.2019 01:23:06
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/a5d97982-0236-44d4-8e6c-1c1cb6230dfe | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Abelsen, Daniel Sakarias
Bokmål

Fornavn
Daniel Sakarias
Bokmål

Etternavn
Abelsen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1871

-Tidspunkt
1871
Død
1931

-Tidspunkt
1931
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 22.02.1871 i Trondenes, død 20.06.1931. Etablert 1901. Skal ha fotografert i Birtevarre Gruber ca. 1905-15, sammen med baker og fotograf Ebeltoft fra Tromsø.

Virkested:
Senja; Bestebostad pr. Lundenæs.
1901-1917 ca: Bardu.
1901-1917 ca: Gryllefjord.
1905 ca-1915: Birtevarre Gruber.
1918: Sallangsverket.
1921 ca-1925: Harstad.

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål