Akselsen, Johannes Willy (1914 - 1985)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:43
12.01.2019 01:23:09
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/659950ac-bbf8-4f28-95ec-e6495bfe1892 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Akselsen, Johannes Willy
Bokmål

Fornavn
Johannes Willy
Bokmål

Etternavn
Akselsen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1914

-Tidspunkt
1914
Død
1985

-Tidspunkt
1985
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Christiania 11.08.1914, død 22.10.1985. Sønn av kjøpmann Aksel Leonhard Hansen og Maren Andrea Johannssen, g. 1948 m. Marit Thora Gulbrandsen, datter av Dagny og Hans G., 1 datter. Utlært i Oslo hos Eckroll Stamsvig, sv.br. 1949, håndv.br. 1950, div. skoler, kurs og studiereiser samt tillitsverv. Overtok 1.1.1948 sammen med Alf H. Mathiesen, "Stamsvigs Atelier" i Oslo, som denne hadde startet i Bergen i 1901 og senere drevet i Ålesund og Bergen, og i Oslo fra 1921.

Virkested:
1948-0000: Oslo; Torggt. 8

Bokmål

Referanse
Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål