Ahlberg, Ivar N. (1882 - 1956)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:43
12.01.2019 01:23:08
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/d22df3fd-9b31-4327-b891-c32f8421b64f | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Ahlberg, Ivar N.
Bokmål

Fornavn
Ivar N.
Bokmål

Etternavn
Ahlberg
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1882

-Tidspunkt
1882
Død
1956

-Tidspunkt
1956
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Ørebro län, Sverige 13.05.1882, død 15.01.1956. Disponent for "American Foto", som han startet i juni 1914. I 1945 oppga han selv at han drev "efter patenteret og delvis efter eget system".

Virkested:
1914-1945 ca: Trondheim; Søndre gate 22

Bokmål

-Annen aktør
Referanse
Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål