Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
29.07.2015 13:35:49
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/2bf9bcd2-c9f7-407d-87c0-8c9445d81d69 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Ahlsen, Øystein
Bokmål

Fornavn
Øystein
Bokmål

Etternavn
Ahlsen
Bokmål

Fødsel
?

-Tidspunkt
?
Død
?

-Tidspunkt
?
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Elev på Fotoskolan i Stockholm 1969-1972.

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 5(1972) : 3, s. 23-29.
Fotografi 5/1972) : 10, s. 23-26
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål