Abel, Hans Holtermann (1830 - 1903)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:43
12.01.2019 01:23:04
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/d52e11ab-7f03-4f3e-bdc4-da24ee497c95 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Abel, Hans Holtermann
Bokmål

Fornavn
Hans Holtermann
Bokmål

Etternavn
Abel
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1830

-Tidspunkt
1830
Død
1903

-Tidspunkt
1903
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Farsund 17.10.1830, d. i Christiania 11.12.1903. Sønn av byfoged Fredrik Christian Thrane A. og Margaretha Christine Schjelderup. g. l) m. Christine Mathilde Abel (1836-63), 2) m. Louise Doris Sophie Pauline Kleffel (også fotograf), datter av Ludwig Gustaf K. og Emilie Fredenhagen. Cand. pharm. 1853, bestyrte endel apotek, begynte så i 1863 å interessere seg for fotografering, som han lærte hos sin senere svigerfar i Tyskland. I 1864 åpnet han sammen med sin hustru "Photographisk Atelier og Handel med photographiske Articler" i Hoppes Gaard ved Torvet i Christiania. Det ble etterhvert hustruen som tok seg av fotograferingen, mens han selv drev handelen med kjemikalier og fotografiske artikler. Han var imidlertid den første i Norge som i 1867 begynte med portretter i cabinet-form. I Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger averterte han 2.5.1865: "DHrr Fotografer underrettes herved om at jeg foruden de sædvanlige til Fotografien henhørende Artikler ogsaa leverer alle til Urancopier-Processen (Wothlytypie) nødvendige Gjenstande. Enhver Bestilling vil gratis medgives en udførlig Anvisning til Udøvelse af Urancopier-processen. H.Abel. Exam.pharm. & Fotograf. Østre Gade No.18, Christiania". 20.3.1890 tok han patent på "Hylse for fotografiske Tørrplader". I 1901 hadde han egen avdeling i Bergen i Store Markevei 13. Atelieret ble i 1890 solgt til Sine Kraft, mens Kunstforlaget og kjemikalieforretningen fortsatte. Disse ble overtatt av sønnene Gustav Adolf (1872-1936) og Louis Gustav Kleffel (1874-1932).

Virkested:
1864-1890: Oslo; Carl Johansgd. 17

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
Bokmål

Referanse
Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog, Oslo Kunstforening, 1989
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål