Geofysiker

Geofysiker (svensk), Geophysicist (engelsk)

Overordnet term
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
10.10.2017 13:57:42
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/c1715a5c-e9a4-4223-a2b9-eb851c7e8e4f | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Geofysiker
Bokmål

Geofysiker
Svensk

Geophysicist
Engelsk

Overordnet term
Uuid
c1715a5c-e9a4-4223-a2b9-eb851c7e8e4f
ACL (rettigheter)
23c7080c-6752-4691-8c8a-ce0d65623c51_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Godkjent Ulf Bodin (KulturIT AS) 10.10.2017 13:57:42
Til vurdering Ulf Bodin (KulturIT AS) 10.10.2017 13:57:42
Ny Ulf Bodin (KulturIT AS) 10.10.2017 13:57:42

Plassholdere
Nei
Ansvarlig forvalter
Opprettet av
Bidrag fra
Godkjende forslag
Anvends av (Primus/Digitalt Museum)
Anvends av (abonnement)
Deles i mapper
Opprettet
10.10.2017 13:57:42
Sist lagret av

Sist lagret

Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Godkjent Ulf Bodin (KulturIT AS) 10.10.2017 13:57:42
Til vurdering Ulf Bodin (KulturIT AS) 10.10.2017 13:57:42
Ny Ulf Bodin (KulturIT AS) 10.10.2017 13:57:42
Tidligere lagret