Mappetyp (KulturIT AS [no])

Mapptyp (KulturIT AS [no]) (svensk), List types (KulturIT AS [no]) (engelsk)

Beskrivelse

Type for en mappe

Datasett
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
I drift
Status
26.11.2013 11:21:27
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/4534ee60-c6a0-11e2-8b8b-0800200c9a60
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 5 av 5 treff.
Navn
Mappetyp
Bokmål

Mapptyp
Svensk

List types
Engelsk

Beskrivelse
Type for en mappe
Bokmål

Datasetet innehåller olika typer av mappar (användargenererade listor) som styr mappens funktion och beteende i KulturNav.

Status: Datasetet används av KulturNav och utökas i takt med eventuellt behov av fler typer.
Svensk

Type of lists (list= a user generated collection of records)
Engelsk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
26.11.2013 11:21:27
Ansvarlig forvalter
Uuid
4534ee60-c6a0-11e2-8b8b-0800200c9a60
ACL (rettigheter)
SYSTEM
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 05.05.2015 10:14:39

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
5

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
import_user
Redaktør
Granskere
Opprettet av
IMPORT_USER
Opprettet
06.08.2013 10:11:14
Sist lagret
19.09.2017 09:10:44
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 05.05.2015 10:14:39
Administratør
import_user

Redaktør

Granskere