Fiskeredskap (Museum Vest)

Fiskereiskap (Museum Vest [no]) (nynorsk)

Beskrivelse

Datasettet administreres av Museum Vest og er ferdigstilt.

Datasettet inneholder klassifisering av fiskeredskaper og ble utarbeidet av Nasjonalt nettverk for fiskerihistorie og kystkultur i prosjektet Fiskeredskaper: Klassifikasjon og nasjonal komparasjon (2007-2010). Et av formålene med prosjektet var å bidra til en mer konsistent registrering av fiskeredskaper, spesielt med tanke på navngivning og klassifisering. Outline-kategorien 226.2, «Fiskeanordninger og fiskeredskap» ble utvidet med ...

Datasettet administreres av Museum Vest og er ferdigstilt.

Datasettet inneholder klassifisering av fiskeredskaper og ble utarbeidet av Nasjonalt nettverk for fiskerihistorie og kystkultur i prosjektet Fiskeredskaper: Klassifikasjon og nasjonal komparasjon (2007-2010). Et av formålene med prosjektet var å bidra til en mer konsistent registrering av fiskeredskaper, spesielt med tanke på navngivning og klassifisering. Outline-kategorien 226.2, «Fiskeanordninger og fiskeredskap» ble utvidet med 7 underkategorier og dertil tilhørende emneord.
Finfordelingen er utledet fra norsk og internasjonal redskapslitteratur, deriblant Andres von Brandts Fish catching methods of the world (1984), Karl Brobaks Fartøy og redskap: typer og vedlikehold (1952) og Ludvig Karlsens Redskapsteknolgi i fiske (1989) og Redskapslære og fangstteknologi (1997).

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål som knytter seg til datasettet.

Ansvarlig forvalter
Museum Vest (Stiftelse, Museum) forvalter informasjonen på denne siden
I drift
Status
17.01.2018 10:08:35
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/002fcde2-cd85-4ba4-98fe-451956d7bff7
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Fiskeredskap
Bokmål

Fiskereiskap
Nynorsk

Beskrivelse
Datasettet administreres av Museum Vest og er ferdigstilt.

Datasettet inneholder klassifisering av fiskeredskaper og ble utarbeidet av Nasjonalt nettverk for fiskerihistorie og kystkultur i prosjektet Fiskeredskaper: Klassifikasjon og nasjonal komparasjon (2007-2010). Et av formålene med prosjektet var å bidra til en mer konsistent registrering av fiskeredskaper, spesielt med tanke på navngivning og klassifisering. Outline-kategorien 226.2, «Fiskeanordninger og fiskeredskap» ble utvidet med 7 underkategorier og dertil tilhørende emneord.
Finfordelingen er utledet fra norsk og internasjonal redskapslitteratur, deriblant Andres von Brandts Fish catching methods of the world (1984), Karl Brobaks Fartøy og redskap: typer og vedlikehold (1952) og Ludvig Karlsens Redskapsteknolgi i fiske (1989) og Redskapslære og fangstteknologi (1997).

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål som knytter seg til datasettet.
Bokmål

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
17.01.2018 10:08:35
Ansvarlig forvalter
Uuid
002fcde2-cd85-4ba4-98fe-451956d7bff7
ACL (rettigheter)
002fcde2-cd85-4ba4-98fe-451956d7bff7_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Lisa Amalie Elle (Museum Vest) 02.06.2017 14:29:55
Under produksjon Lisa Amalie Elle (Museum Vest) 03.05.2017 13:29:52

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
49

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Redaktør

Granskere