Nomina [sv]

Nomina (svensk)

Beskrivelse

Nomenklatur för föremål från Nordisk medeltid framtagen i ett samnordiskt projekt som finansierats av Nordiska ministerrådet. [sv]

24.02.2016 13:07:08
Under produksjon
Status

URI
http://kulturnav.org/5c71ea7a-c817-40ee-8183-3568b03505b1
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 3 av 3 treff.
Status
Under produksjon
Totalt antall poster
0
Innholdet oppdatert
12.11.2013 14:37:57
Datasett

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
1
Innholdet oppdatert
10.02.2016 17:26:37
Datasett

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
250
Innholdet oppdatert
12.12.2017 14:58:56
Datasett

Kategorier


Navn
Nomina
Svensk

Beskrivelse
Nomenklatur för föremål från Nordisk medeltid framtagen i ett samnordiskt projekt som finansierats av Nordiska ministerrådet.
Svensk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk